Actie huurverlaging

Roep uw verhuurder op tot huurverlaging!

De huurprijzen zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Maar veel woningcorporaties maken enorme winsten. Zoek hier op hoeveel winst uw corporatie maakt. En stuur uw verhuurder een oproep tot huurverlaging.


Veelgestelde vragen en antwoorden over de Actie Huurverlaging vindt u hier: FAQ Huurverlaging
Invullen van uw voor- en achternaam is verplicht.
U heeft nog geen provincie gekozen.
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Het antwoord op deze vraag is verplicht.
  • Helaas, uw corporatie maakt verlies

heeft over 2015 en 2016 een verlies van € gemaakt. Dit is het verlies gemaakt op het verhuren van woningen.

Op dit moment maakt uw corporatie dus geen winst op het verhuren van woningen. Hoewel uw corporatie weinig ruimte zal hebben om de huren te verlagen kunt u natuurlijk wel een oproep doen daartoe.

  • Helaas, de cijfers zijn niet bekend

We weten niet wat uw verhuurder vorig jaar verdiend heeft. We weten wel hoe de sector er als geheel voorstaat. Met de commerciële verhuur van woningen wordt veel winst gemaakt. In 2016 was het gemiddelde rendement maar liefst 14,5%! Tussen 2014 en 2016 werd een rendement gehaald van 10%.

Oproep tot huurverlaging

van:
aan: <>  

Geachte ,

De huren in Nederland zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Steeds meer huurders zitten dan ook financieel in de knel. Over 2015 en 2016 samen heeft u € winst gemaakt op de verhuur. Dat is een jaarlijkse winstmarge van %. Van elke euro huur is dus cent winst.

Corporaties zijn er om betaalbare huurwoningen te bieden. Niet om enorme winsten te maken. Daarom doe ik aan u een oproep om de huurprijzen te verlagen.

Met vriendelijke groet,

van:
aan: <>  

Geachte ,

De huren in Nederland zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Steeds meer huurders zitten financieel in de knel. Corporaties zijn er om betaalbare huurwoningen te bieden. Daarom roep ik u op om de huurprijzen te verlagen.

Met vriendelijke groet,

van:
aan:

Geachte ,

De huurprijzen zijn de afgelopen jaren zo gestegen dat grote groepen huurders financieel in de knel zijn geraakt. Ook huurders van woningen die u verhuurt. Terwijl commerciële verhuurders de afgelopen jaren een uitstekend rendement hebben behaald op hun woningbezit.

Fatsoenlijk wonen betekent niet alleen dat de woningen redelijk worden onderhouden. Maar ook dat daar een huurprijs voor betaald wordt die redelijkerwijs op te brengen valt. Ik roep u dan ook op de huurprijzen te verlagen.

Met vriendelijke groet,Doe mee met de Actie Huurverlaging!
Mail deze tekst aan uw verhuurder.

Het antwoord op deze vraag is verplicht.
Het antwoord op deze vraag is verplicht.